Bình Tây Đại Nguyên Soái - Binh Tay Dai Nguyen Soai

Xem phim
Phim Han Quoc

Phim Bình Tây Đại Nguyên Soái - Binh Tay Dai Nguyen Soai

Bộ phim Bình Tây Đại Nguyên Soái nói về người anh hùng chống Pháp Trương Định. Tinh thần yêu nước nồng nàn của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định và mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc khởi nghĩa lừng lẫy tại đất Gò Công vào thế kỷ 19 nhằm chống lại quân Pháp xâm lược và triều đình nhà Nguyễn mục nát. Đó là cuộc chiến tranh nhân dân khiến cho thực dân Pháp phải kinh sợ và thán phục. Tuy cuộc kháng chiến chỉ diễn ra khoảng 5 năm (từ tháng 2/1859 đến ngày Trương Định hy sinh 20/08/1864) nhưng đã để lại vết son chói lọi trong lịch sử cận đại, viết nên thiên anh hùng ca bất hủ về tinh thần bất khuất, kiên cường bảo vệ bờ cõi chống lại quân thù cướp nước. Cuộc kháng chiến là bài học lớn, là nguồn cảm hứng cho mọi thời đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta. Bối cảnh chính của phim là Gò Công – Tiền Giang, Nhân Trạch – Đồng Nai.

Mời các bạn đón xem bộ phim lịch sử này nhé !

Phim 18+
Xem Phim Sex

Text Link: Phim Tam Ly