Hợp Đồng Giết Thuê - Fatal Contact

Xem phim
Phim Han Quoc

Phim Hợp Đồng Giết Thuê - Fatal Contact

Cao Cương tính tình chính trực, đơn thuần, võ công cao, từng đoạt quán quân giải wushu toàn quốc. Trong một lần đến Hong Kong biểu diễn ngắn hạn, Cao Cương bị dẫn dắt vào một hội thi đấu võ đài bất hợp pháp, và rồi dần dần anh đi đưa vào một thế giới đen tối, máu me và tội ác.


Phim 18+
Xem Phim Sex

Text Link: Phim Tam Ly